• Kompletné zabezpečenie individuálnych plánov kvality pre výrobné zariadenia v energetike podľa vyhlášok ÚJD SR č. 430/2011 a č. 431/2011 (vibračné, seizmické skúšky, atď.)
  • Zabezpečenie vibračných certifikátov pre zariadenia pre železničný priemysel