Slovenské elektrárne Enel, a.s., Bratislava (Slovakia)
Schaltbau GmbH, Műnchen (Germany)
Ferona Slovakia, a.s., Žilina (Slovakia)
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Bratislava (Slovakia)
EVPÚ, a.s., Nová Dubnica (Slovakia)
ŽOS Vrútky, a.s., Vrútky (Slovakia)
ŽOS Trnava, a.s., Trnava (Slovakia)
Lentimex s.r.o., Bratislava (Slovakia)
Regonik, s.r.o., Bratislava (Slovakia)
Brama SK s.r.o., Martin (Slovakia)
SPP, a.s., ( Slovakia )